Lietuvos pašto darnaus vystymosi projektų vadovė išrinkta į LAVA valdybą

2021-11-15

Lapkričio pradžioje vyko Nacionalinės atsakingo verslo asociacijos (toliau LAVA) Visuotinis narių susirinkimas, kurio metu buvo renkami 2 nauji valdybos nariai. Į LAVA valdybą kandidatavo bei buvo išrinkta ir Lietuvos pašto darnaus vystymosi projektų vadovė Indrė Kulikauskaitė.

„LAVA organizacija vykdo svarbią misiją Lietuvoje – jungia verslo įmones, kurios siekia veikti atsakingai, taip skatindama darnaus verslo vystymąsi. LAVA nariams suteikiama galimybė dalyvauti susitikimuose su Lietuvos institucijomis, konsultuotis su LAVA ekspertų tarybos nariais, diskutuoti ir dalintis patirtimi su kitais LAVA nariais. Tokia pagalba yra ypač vertinga visoms įmonėms – tiek toms, kurios dar tik pradeda darniai veikti, tiek ir jau pažengusioms šioje srityje. Labai džiaugiuosi prisijungdama prie LAVA valdybos ir tokiu būdu  galėdama ne tik skleisti žinią apie jų veiklą, bet ir pasisemti gerosios praktikos, kurią galima pritaikyti ir pašto veikloje.“ – teigia I. Kulikauskaitė.

Įvairias darnias iniciatyvas Lietuvos paštas įgyvendina jau kurį laiką, tačiau 2020 metais buvo priimtas sprendimas darnaus vystymosi sritį padaryti vienu iš veiklos prioritetų. Siekiant to, Lietuvos pašte buvo įsteigta nauja – darnaus vystymosi projektų vadovo – pareigybė, patvirtintos darnaus vystymosi gairės, atlikta suinteresuotų šalių apklausa, pagal kurią nustatytos strateginės darnaus vystymosi kryptis bei išsikelti tikslai.


Apie LAVA:

LAVA – nacionalinė atsakingo verslo asociacija, jungianti įmones ir organizacijas, siekiančias diegti ir vadovautis atsakingos ir darnios veiklos principais.

LAVA nariai įsipareigoja veikti vadovaujantis sąžiningumo, skaidrumo, teisingumo ir atsakingumo aplinkai principais, laikytis „Pasaulinio susitarimo“ principų bei siekti jų užtikrinimo savo veiklos aplinkoje. Taip pat, nariai įsipareigoja teikti viešas ataskaitas apie vykdomą atsakingą veiklą. 

Daugiau informacijos apie LAVA čia

Buvo naudinga? Dalinkitės: