Socialinė atsakomybė

Lietuvos pašto įmonių grupė neteikia paramos nei fiziniams, nei juridiniams asmenims, išskyrus paramą darbuotojams, susijusiems su darbo santykiais, kolektyvinėje sutartyje numatytais atvejais ir tvarka.

Socialinės atsakomybės ataskaitos

 

Finansinės socialinės paramos ataskaitos