Spausdinti

Veiklos ataskaitos


Finansiniai rezultatai

 

2018

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d. (neaudituota)

2017

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto 2017 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir konsoliduotos finansinės ataskaitos

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto tarpinis pranešimas ir tarpinės finansinės ataskaitos už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d. (neaudituota)

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d. (neaudituota)

2016

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto 2016 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir konsoliduotos finansinės ataskaitos

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto 2016 m. metinis pranešimas ir finansinės ataskaitos

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. birželio 30 d. (neaudituota)

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto tarpinis pranešimas ir tarpinės finansinės ataskaitos už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. birželio 30 d. (neaudituota)

2015

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto 2015 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir konsoliduotos finansinės ataskaitos

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto 2015 m. metinis pranešimas ir finansinės ataskaitos

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už 9 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota)

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto tarpinis pranešimas ir tarpinės finansinės ataskaitos už 9 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota).

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. (neaudituota)

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto tarpinis pranešimas ir tarpinės finansinės ataskaitos už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. (neaudituota)

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. kovo 31 d. (neaudituota)

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto tarpinis pranešimas ir tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. kovo 31 d. (neaudituota)

2014

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto 2014 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir konsoliduotos finansinės ataskaitos

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto 2014 m. metinis pranešimas ir finansinės ataskaitos

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto tarpinis pranešimas ir tarpinės finansinės ataskaitos ir už 9 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota)

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už 9 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota)

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto tarpinis pranešimas ir tarpinės finansinės ataskaitos ir už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. birželio 30 d. (neaudituota)

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. birželio 30 d. (neaudituota)

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. kovo 31 d. (neaudituota)

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto tarpinis pranešimas ir tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. kovo 31 d. (neaudituota)

2013

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto 2013 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir konsoliduotos finansinės ataskaitos

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto 2013 m. metinis pranešimas ir finansinės ataskaitos

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos ir tarpinis pranešimas už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2013 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota)

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto tarpinės finansinės ataskaitos ir tarpinis pranešimas už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2013 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota)

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos ir tarpinis pranešimas už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2013 m. birželio 30 d. (neaudituota)

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto tarpinės finansinės ataskaitos ir tarpinis pranešimas už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2013 m. birželio 30 d. (neaudituota)

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos ir tarpinis pranešimas už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2013 m. kovo 31 d. (neaudituota)

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto tarpinės finansinės ataskaitos ir tarpinis pranešimas už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2013 m. kovo 31 d. (neaudituota)

2012

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto 2012 metų konsoliduotos finansinės ataskaitos

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto 2012 metų finansinės ataskaitos

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto tarpinė finansinė ataskaita ir tarpinis pranešimas už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota)

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto tarpinė finansinė ataskaita ir tarpinis pranešimas už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. birželio 30 d. (neaudituota)

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto tarpinė finansinė ataskaita ir tarpinis pranešimas už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. kovo 31 d. (neaudituota)

2011

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto 2011 metų finansinės ataskaitos

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto tarpinės finansinės ataskaitos ir tarpinis pranešimas už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2011 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota)

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto tarpinės finansinės ataskaitos ir tarpinis pranešimas už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2011 m. birželio 30 d. (neaudituota)

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto tarpinė finansinė atskaitomybė už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2011 m. kovo 31 d. (neaudituota)

2010

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto 2010 metų finansinės ataskaitos

2009

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto 2009 metų finansinės ataskaitos


Darbo užmokestis

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto darbuotojų pagal pareigas vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, eurais
       
Eil.Nr. Pareigybė arba pareigybių grupė* 2017 m. 2018 m. III ketv.
1 Generalinis direktorius 5572 6499
2 Aukščiausio lygio vadovai 3388 3502
3 Kiti administracijos vadovaujantys darbuotojai 1966 2107
4 Kiti administracijos specialistai 883 947
5 Pašto viršininkas 553 618
6 Klientų aptarnavimo specialistas 545 594
7 Duomenų įvesties operatorius, operatorius 464 544
8 Skirstytojas 506 566
9 Pašto lydėtojas, vairuotojas pašto lydėtojas 596 625
10 Laiškininkas, laiškininkas, vairuojantis automobilį 427 479
11 Pensijų pristatytojas 427 459
12 Ūkio ir kiti pagalbiniai darbininkai 412 455
       
  *Nauja bendrovės struktūra įsigaliojo nuo 2016-07-27  

 

Universaliosios pašto paslaugos teikėjo 2017 metų ataskaita apie suteiktą universaliąją paslaugą

Universaliosios pašto paslaugos teikėjas, akcinė bendrovė Lietuvos paštas, 2017 metais suteikė 19,0 mln. vienetų universaliosios pašto paslaugos.

Universaliosios pašto paslaugos kokybė - skundai

Įgyvendinus Europos standartą LST EN 14012 „Pašto paslaugos. Paslaugų kokybė. Skundų tvarkybos principai“ ir įdiegus centralizuotą skundų registracijos sistemą pagal šį standartą, visi gauti skundai 2017 m. buvo registruojami ir nagrinėjami vadovaujantis Pašto paslaugų naudotojų skundų nagrinėjimo Akcinėje bendrovėje Lietuvos pašte tvarkos aprašo nuostatomis.

Lentelė. 2017 metų skundų skaičius

      Laikotarpis

Skundai  dėl UPP

 

(vnt.)

Skundai

dėl kitų

paslaugų

(vnt.)

Gauta

viso skundų

(UPP+ kiti)

(vnt.)

Pagrįsti skundai

(UPP+ kiti)

(vnt.)

Pagrįsti skundai

(UPP+ kiti)

(%)

2017 metai

Gauti skundai

3891

625

4516

1673

37.1

2017 metai

Išnagrinėti skundai

3856

624

4480

1670

37.3

Lentelė. Skundų dėl UPP kokybės nagrinėjimo pagal Europos standartą LST EN 14012

2017 metų rodikliai

Rodiklio pavadinimas

Rezultatas

Išnagrinėta skundų dėl UPP kokybės iš viso

3856 vnt.

           iš jų pagrįsti

1670 vnt.

Pagrįstų skundų, pagal kuriuos išmokėtos kompensacijos, skaičius

179 vnt.

Skundų, dėl dingusių arba labai pavėluotai pristatytų pašto siuntų, skaičius

595 vnt.

Išnagrinėtų per standartinį laikotarpį skundų skaičius (%)

99,9 proc.

Vidutinis pirmojo atsakymo pateikimo laikas

(patvirtinimo apie skundo priėmimą kontrolinis laikas – 7 d.)

0,25 dienos

Vidutinis galutinio atsakymo pateikimo laikas

(Skundų nagrinėjimo laikas:

30 k.d. – skundams dėl vidaus universaliųjų pašto paslaugų;

40 k.d. – skundams dėl tarptautinių pašto paslaugų, teikiamų tarp išsivysčiusių šalių;

60 k.d. – skundams dėl tarptautinių pašto paslaugų, teikiamų tarp kitų nei išsivysčiusių    šalių).

6 dienos

Universaliosios pašto paslaugos kokybė –  pirmenybinių ir nepirmenybinių pašto korespondencijos siuntų siuntimas ir pristatymas

Universaliosios pašto paslaugos kokybės reikalavimai (standartai) nustatyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. spalio 12 d. įsakymu Nr.3-495 (Žin.,2004, Nr.157-5742; 2007, Nr.91-3670) patvirtintame Universaliosios pašto paslaugos kokybės reikalavimų apraše vidaus korespondencijos siuntoms:

Terminas

Kiekybinis kriterijus

D + 1

85% pirmenybinių korespondencijos siuntų

D + 3

97% pirmenybinių korespondencijos siuntų

D + 2

85% nepirmenybinių korespondencijos siuntų

D + 4

97% nepirmenybinių korespondencijos siuntų

 Lentelė. Vidaus pirmenybinių ir nepirmenybinių pašto korespondencijos siuntų siuntimo ir pristatymo Lietuvoje tyrimo 2017 metų rodikliai:

 

Pirmenybinė korespondencija

Nepirmenybinė korespondencija

D+1

(%)

D+3

(%)

D+2

(%)

D+4

(%)

Rezultatai*

88,6

98,6

91,6

99,2